Вихрен – кандидат за кмет на град Перник

Нашите идеи за Перник в три точки:

1. Икономика

Създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса в община Перник чрез намаляване на административните тежести върху него; Подобряване на отношението на администрацията към хората, занимаващи се с бизнес; Подаване и получаване на документи през интернет; Намяляване на сроковете за разглеждане на документи;

Задължителен отговор по инвестиционни намерения;

Въвеждане на разходо-ориентирани такси;

Премахване на незаконни или произволни изискваниякъм бизнеса;

Широко въвличане на местния дребен и среден бизнес в работата по европроекти.

2. Инфраструктура

What you want is what you get – определяне облика и бъдещото развитие на инфраструктурата на града ни след спокойни и задълбочени обществени обсъждания; Стремеж за развитие на градската инфраструктура по местоживеене на хората, а не само на паркове и площади;

3. Визия за развитие.

Широк дебат на тема „Градът на нашите деца“, как да изглежда Перник на бъдещето?

Приемане на нов общ устройствен план на гр. Перник, последния такъв е бил приет през 1976-1978 г.

Постигане на равнопоставеност между всички участници в движението чрез развитие на модерен екологичен транспорт, широка мрежа от велоалеи, оптимизация на движението по улиците и пътищата.

Вихрен Матев е роден през 1961 година в гр. Перник. Завършил специалност информатика в Софийския университет. Експерт по комуникации с над 25 годишен опит, работил е в чужбина за големи мултинационални компании, избира да се върне в България. Има успешен частен бизнес в Перник в сферата на интернет услугите.

Женен, с едно дете.
Независим кандидат за кмет на Перник през 2011та година. Притежава изключително развито чувство за справедливост и не се страхува да отстоява докрай своите принципи. Известен е със своята обществена работа в Перник и с неуморните си инициативи, чрез които винаги се стреми да защити интересa на перничани.
През 2010та година Вихрен води дело против незаконосъобразната наредба за „Синя зона“ в центъра на град Перник. Той осъжда община Перник и доказва, че синята зона в града работи незаконно. В резултат на заведеното от него дело синята зона в Перник е отменена.
Осъжда неколкократно община Перник относно достъпа до скъпоструващи за перничани договори, които общината често е сключвала „на тъмно“, без да информира гражданите. През 2013та година заедно с други граждани Вихрен подава жалба до Европейската комисия за нарушения на проекта за реконструкция на крепостта Кракра.
Вихрен има съществен принос в повишаването на прозрачността за изразходването на публични средства в община Перник, както и за подобряване на защитата на гражданските права и интереси от чиновнически произвол.
През 2014та година Вихрен основава Гражданско сдружение „Активни за Перник“. Чрез него той продължава дейността си по осъществяване на гражданско участие и контрол над вземането на решения от местната власт.